ÚvodPodmínky použití

Podmínky použití

 Všeobecné smluvní podmínky pro půjčovnu kol Trails.cz

1. Základní ustanovení

1) Nájemce jezdí na horském kole na vlastní nebezpečí a je povinen používat ochranné pomůcky předepsané zákonem.

2) Nájemce musí podepsat nájemní smlouvu (ke stažení zde) uzavřenou dle § 663 a násl. občanského zákoníku.

3) Pronajímatel stvrzuje, že horská kola jsou v jeho výlučném vlastnictví.

4) Nájemce bere na vědomí a respektuje skutečnost, že pronájem horského kola pro dítě mladší 18ti let je možný pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která nese za jeho jednání zodpovědnost.

2. Půjčovné, vratná kauce, rezervace

1) Rezervace je možná na www.trails.cz v sekci půjčovna.

2) Vratná kauce a nájemné za horské kolo bude zaplaceno předem a v hotovosti. Výše vratné kauce na 1 kolo činí 1000,- Kč. Zapůjčení cyklistické přilby je v ceně kola.

3. Převzetí horského kola

1) Horské kolo bude nájemci předáno po provedení celkové kontroly na místě dohodnutém s provozovatelem v průběhu objednávky.

2) Kola je možné vyzvednout pouze po předchozí objednávce na adrese Bikepark Kyčerka, Velké Karlovice nebo dohodnout v průběhu objednávky dovoz kol v rámci Velkých Karlovic, Karolinky, Vidče, Rožnova pod Radhoštěm, Valašské Bystřice, Vigantic, Hutiska, Dolní, Prostřední a Horní Bečvy.

3) Cena za dovoz kol v rámci obcí uvedených v bodě 3.2 je 150 Kč, v případě objednávky nad 1000 Kč je dovoz kol zdarma.

4) Pronajímatel seznámí nájemce s obsluhou a umožní mu zkušební jízdu.

4. Provoz horského kola

1) Nájemce je povinen užívat horské kolo pouze ke sjednanému účelu (cykloturistika), a to řádně, s dodržením všech požadavků na provoz včetně běžné údržby a pečovat, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení.

2) Nájemce nese zodpovědnost za škodu na předmětu nájmu nebo 3. osobám, jestliže ji způsobil sám, anebo pokud ji způsobily osoby, jimž umožnil k horskému kolu přístup.

5. Náhrada škody

1) Nájemce po celou dobu nájmu plně odpovídá za veškeré závady a poškození způsobené používáním kola a souhlasí s náhradou způsobené škody.

2) V případě ztráty, odcizení, poškození…atd. sepíše půjčující zápis o škodě a vyrozumí zákazníka se vzniklou pohledávkou. Zákazník se zavazuje uhradit pohledávku ihned. Poškozeními, která je zákazník povinen opravit na vlastní náklady se myslí např. následující: veškerá drobná poškození, ulomené části, přetržené hadičky, nefunkčnost kola, porouchané tlumiče a vidlice, a jiné.

3) V případě, že kolo bude odcizeno, nenávratně poškozeno, je zákazník povinen zaplatit plnou cenu za daný typ kola.

4) Při zapůjčení kol se zákazník musí prokázat dvěma průkazy totožnosti a složit zálohu.

6. Závěrečná ustanovení

1) Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

Provozovatel:
Lubomír Sušila
Janovského 979/11
170 00 Praha 7

IČ 71589716
DIČ CZ7608094131

Telefon 776 297 757
Email: lubos@trails.cz

Vytisknout stránkuOdeslat příteliPřidat k oblíbenýmMapa stránek
Odeslat příteli
Vašemu příteli bude automaticky odeslána krátká emailová zpráva s Vaším jménem, emailem a odkazem na stránku, ze které odesíláte tento formulář.
součet čísel 23 a 36 zapište do políčka
Kalendář akcí

Partneři